ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci kanalizacyjnej uległ poprawie wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Duże znaczenie w tym obszarze odgrywa aktywność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, również w 2021 r. w obszarze infrastrukturalnym należy zwrócić uwagę na brak rentowności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty pobierane od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie ponoszonych kosztów. Pomimo tego należy zwrócić uwagę, że wskaźnik dotyczący kosztów ponoszonych przez Gminę Michałowice w 2021 r. na zagospodarowanie odpadów komunalnych znajduje się w bardzo sprzyjającej sytuacji pomimo znaczącego wzrostu kosztów w ostatnich latach.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA