gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację publiczną w 2021 r.

16 188 505

+6,65%

do roku 2020urząd Gminy MichałowiceDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy michałowice

Statut przyjęty uchwałą Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. z późn. zm. W 2018 r. ogłoszono treść jednolitą statutu.

W 2021 r. Rada Gminy nie dokonała zmian w treści Statutu Gminy Michałowice.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

W 2021 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice, który został przyjęty zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice. Następnie zmieniony:

  • zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice;

  • zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice, zmienionego zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.;

  • zarządzeniem Nr 195/2021 zmieniającym zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice, zmienionego Zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. i zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Michałowice przyjęty zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 maja 2019 r.

W 2021 r. Wójt Gminy Michałowice dokonała zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Michałowice.


zatrudnienie w urzędzie gminy Michałowice w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Michałowice zatrudniano 93 pracowników, w tym 89% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 pracownika. Główną przyczyną zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy.


urząd w liczbach


22 565

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.

27 853

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.

9 741

założonych spraw w 2021 r.

220

spotkań Wójta odbytych z mieszkańcami Gminy w 2021 r.

w tym:

7 902

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie (e-Puap i e-mail)

w tym:

655

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Gminy Michałowice wydanych zostało 10.046 decyzji. Aż 90% z nich wydane zostało przez Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji. Działalność tej jednostki opierała się również w dużej mierze na wydawaniu różnego rodzaju wezwań i upomnień. W 2021 r. zawartych zostało również 1.845 umów. Referat Ochrony Środowiska zawarł ich 560, z czego 100 to umowy zawierane w ramach Lokalnego Programu Piecowego, a 204 umowy dotyczyły programu Wodołapacz. W 2021 r. dużą aktywnością wykazywał się również Referat Spraw Obywatelskich. Wśród działań tej jednostki na rzecz mieszkańców Michałowic wymienić można wydawanie dowodów osobistych (1.436), nadawanie numeru PESEL (1.771), a także zameldowania i wymeldowania (1.582).Jednostki organizacyjne gminyGminne przedszkole


Michałowice ul. Szkolna 13


Dyrektor: mgr Renata Bontron

Zatrudnienie w 2021 r.: 42 pracowników

szkoła podstawowa im. jana pawła II


Michałowice ul. Szkolna 15


Dyrektor: Magdalena Fimowicz-Wasiak

Zatrudnienie w 2021 r.: 127 pracowników


Zespół szkolno-przedszkolny im. mikołaja kopernika


Nowa Wieś ul. Główna 96


Dyrektor: mgr Jadwiga Jodłowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 110 pracowników

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej


Komorów ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 12/20


Dyrektor: mgr Edyta Pająk

Zatrudnienie w 2021 r.: 137 pracowników


Gminny ośrodek pomocy społecznej


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1


Dyrektor: Iwona Radzimirska

Zatrudnienie w 2021 r.: 35 pracowników

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1


Dyrektor: Ewa Wierzgała

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników


gminna biblioteka publiczna im. zbigniewa herberta


Michałowice ul. Raszyńska 34


Dyrektor: Ewa Kisiel

Zatrudnienie w 2021 r.: 7 pracowników

gminna biblioteka publiczna im. marii dąbrowskiej


Komorów ul. Kraszewskiego 3


Dyrektor: inż. Katarzyna Walichnowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 7 pracowników