DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

18 462

+0,55%

do roku 2020

Źródło danych: GUS


939

Zameldowania na

pobyt stały

301

Wymeldowania

pobytu stałego

131

Liczba

urodzeń

199

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba ludności w Gminie Michałowice wzrosła o 0,55% w stosunku do roku poprzedniego. Trend wzrostowy w gminie utrzymuje się od kilku lat i jest spowodowany przede wszystkim znaczną przewagą osób dokonujących zameldowań na pobyt stały nad osobami, które decydują się na wymeldowanie pobytu stałego. Wzrost liczby mieszkańców wskazuje na atrakcyjność gminy.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat - wykres kołowy.
Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat - wykres piramida.


Dynamika zmian liczby ludności

Dynamika zmian liczny ludności - wykres słupkowy.