ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Michałowice na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Michałowice jest liderem. Gmina Michałowice wygrywa biorąc pod uwagę wskaźnik aktywności gospodarczej mieszkańców, który przekłada się na również najwyższy poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu PIT i CIT. Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego uległa poprawie sytuacja Gminy pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego (spadek). Zmalała liczba wypisów z REGON. Gmina Michałowice jest więc gminą aktywną zawodowo.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA