ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Michałowicka oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Gmina Michałowice osiągnęła po raz kolejny bardzo sprzyjającą sytuację wskaźnika liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej. Wskaźnik skolaryzacji szkolnej również charakteryzuje się ponad 100% wartością w 2021 r. Ww. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił z poziomu 16.979,82 w 2019 r. (liczone jako średnia z lat 2017-2019) do poziomu 20.553,87 zł w 2021 r. (liczone jako średnia z lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze EDUKACJA*

*wskazać należy, że w zakresie wartości wskaźników przedstawionych w tabeli powyżej a wartości wskaźników przedstawionej w zakładce Edukacja występują rozbieżności wynikające z odmiennego sposobu kalkulacji poszczególnych parametrów. W celu porównania sytuacji Gminy Michałowice do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju zastosowano kalkulację opartą o średnią z 3 poprzednich lat, jak również uproszczone założenia metodologiczne, które gwarantują możliwość porównywania danych pomiędzy jednostkami (brak dostępu do szczegółowych danych jednostek porównawczych wymusza konieczność zastosowania uproszczeń w modelu danych).