OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Michałowice w 2021 r. była po raz kolejny liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wskaźnika frekwencji wyborczej. Warto wspomnieć także o wskaźniku dotyczącym zastępowalności pokoleń na rynku pracy, który z roku na rok polepsza się. W porównaniu do innych JST z grupy porównawczej, poprawie uległ wskaźnik dotyczący salda migracji.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA