ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Gminę Michałowice na bardzo wysokiej pozycji względem gmin w grupie porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 21%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę na poziom zadłużenia, który z roku na rok sukcesywnie maleje, a w 2020 r. został całkowicie spłacony. W 2021 r. Gmina nie zaciągnęła nowego długu. Stąd należy uznać, że Gminę Michałowice charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego.Wskaźniki w obszarze BUDŻET