ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINYW 2021 r. Wójt Gminy Michałowice wydała w sumie 289 zarządzeń, z czego 1 zarządzenie zostało anulowane. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójt odnosiła się do obszaru finansowego. Zarządzenia te przede wszystkim obejmowały dokonywanie zmian w uchwale budżetowej, wprowadzanie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy, a także umarzanie różnego rodzaju należności.


Drugim, z najczęściej poruszanych przez wójt obszarów, były zamówienia publiczne. Na ich mocy przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła też organizacji Urzędu i Gminy. Na ich podstawie m. in. wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Urzędu, dokonywano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz ustalano dni wolne od pracy. Wiele zarządzeń dotyczyło również gminnych nieruchomości.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy