WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH


Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia"

26 listopada 2021 r. odbył się wernisaż wystawy Mazovia Art. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia" oraz Gmina Michałowice, która jednocześnie była gospodarzem spotkania. Wernisaż otwarty został przez Małgorzatę Pachecką, Wójt Gminy Michałowice i Jerzego Wysockiego, prezesa Mazovii.


Bardzo się cieszę się, że wernisaż i wystawa organizowane są u nas, w Gminie Michałowice, dzięki czemu mieszkańcy mogą poznać młodych twórców i ich prace, wrażliwość, emocje, a czasem także bunt artystyczny - mówiła Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.


Na wernisażu swoje prace prezentowali uzdolnieni malarze i fotografowie młodego pokolenia z 7 gmin Zachodniego Mazowsza: Błonie, Brwinów, Leszno, Milanówek, Michałowice, Nadarzyn i Podkowa Leśna.


Wśród eksponatów Mazovia Art znalazły się obrazy, fotografie, grafiki i rysunki, prace z zakresu scenografii i stylizacji, natomiast uczestnikami wystawy byli absolwenci i uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wyższych uczelni artystycznych .


Zdjęcie przedstawia ludzi oglądających obrazy.
Zdjęcie przedstawia wystawę obrazów.
Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących na krzesłach w sali z obrazami na ścianach.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice w towarzystwie innych osób.STOWARZYSZENIE LGD NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jako jedna z 29 lokalnych grup działania w województwie mazowieckim wybrane zostało w procedurze konkursowej do wdrożenia Lokalnej Strategii kierowanej przez społeczność (LSR).


Podstawowym zadaniem LGD jest nabór i ocena operacji składanych przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną.


W 2021 r., w ramach PROW, Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach. Całkowita wartość operacji wynosi 229.246 zł, a dofinansowanie unijne stanowi 63,63%. Gmina jest w trakcje procedury oceny dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego oraz wybrania wykonawcy.


W ramach tego projektu na terenie gminy w miejscowości Reguły zostanie wybudowany plac zabaw. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne w zakresie placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń budowlanych w celu realizacji dojść i ogrodzeń. Inwestycja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Gminy Michałowice.

W naborze nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 „Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, bądź rekreacyjną” Gmina Michałowice za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice została wybrana do realizacji operacji pn. Przebudowa skateparku w Michałowicach. Nabór wniosków na projekty gminne odbył się w grudniu 2021 r.


W zakresie tej operacji zostanie przebudowany istniejący skatepark w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, demontażem istniejących urządzeń terenowych skateparku oraz wykonaniem nawierzchni i obiektów terenowych (przeszkód) w technologii betonowej monolitycznej. Inwestycja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice.


Projekty przedsiębiorców z Gminy Michałowice realizowane w ramach PROW w 2021 r.

 • Tomasz Korzeń - Gipsownia Protetyczna - Tomasz Korzeń

Operacja polega na rozpoczęciu działalności gospodarczej - Gipsownia Protetyczna. W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności.


 • Piotr Iłowiecki - Otwarcie Studia Artystycznej Fotografii Produktowej i wnętrz

Przedsięwzięcie polega na podjęciu działalności gospodarczej w Gminie Michałowice poprzez samozatrudnienie w zakresie fotografii produktowej, artystycznej i wnętrz. Wnioskodawca z zawodu jest architektem, jednak całe życie przepracował jako projektant stoisk, wystaw i targów. Zdobyte doświadczenie w zakresie ekspozycji produktów i zamiłowanie od lat do fotografii gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Zrealizowany w ramach operacji zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego i oświetleniowego zagwarantuje konkurencyjny na rynku poziom techniczny wykonywanych zdjęć typowo produktowych do katalogów i portali internetowych jak i zdjęć bardziej artystycznych do folderów i promocji na stronach www.


 • Maciej Jamro - Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SKY SWIM&GYM - Maciej Jamroz

Celem operacji jest powstanie nowej działalności gospodarczej, która zajmować się będzie edukacją, sportem i rekreacją w postaci prowadzenia usług z zakresu treningów basenowych, korekcji postawy, treningów w postaci stacjonarnej z przeznaczonym do tego celu sprzętem i urządzeniami. Działalność skierowana będzie do seniorów, osób ubogich i dzieci tych osób, a także dzieci z domów dziecka.


 • Mariusz Zawiska - Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń do stolarni

Dzięki dofinansowaniu zostanie otwarta stolarnia, w której wykonywane będą meble zgodnie z panującą w danym momencie modą. Wnioskodawca w ramach projektu zakupi różnego rodzaju maszyny i urządzenia do obróbki drewna oraz produkcji konkretnych wyrobów.


 • Małgorzata Matuzewicz - Rozpoczęcie działalności gospodarczej- usługi tworzenia SEOkreacje

W ramach operacji zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający tworzenie treści, vlogów, blogów zarówno na stronę własną jak i na strony potencjalnych klientów. Wnioskodawca ma ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w dużych firmach, w działach marketingu i reklamy.


 • Katarzyna Bokuń - Rozpoczęcie działalności gospodarczej, psychoedukacyjnej

Operacja polega na rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie w obszarze psychoedukacji. W ramach operacji zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych zarówno w trybie stacjonarnym jak i przez internet z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Projekty pochodzą z naborów nr 2/2021 oraz 4/2021 i zostały objęte dofinansowaniem w wysokości 50.000 zł.


Inne działania LGD podjęte na rzecz Gminy Michałowice w 2021 r.

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice uzyskało grant w wysokości 5.000 zł z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w konkursem pn. „30 grantów na 30 lat BP w Polsce”.


Dzięki dofinansowaniu LGD przekazało zestawy ekologicznych pomocy dydaktycznych dla dzieci klas I-III do trzech szkół podstawowych na terenie działania Stowarzyszenia tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach;

 • Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie oraz

 • Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.


Zdjęcie przedstawia osoby trzymające zestaw ekologicznych pomocy dydaktycznych dla klas I-III.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice w towarzystwie innych osób trzymające zestawy ekologicznych pomocy dydaktycznych.


,,Marka Lokalna na BIS".

W 2020 r. LGD rozpoczęło realizację wartego ponad 315 tys. zł projektu współpracy pn. „Marka Lokalna na BIS” z dwoma LGD z województwa śląskiego. Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług w kategoriach 4 kategoriach - produkt spożywczy, sztuka/rękodzieło, produkt użytkowy/rzemiosło, produkt turystyczny/rekreacyjny, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.


W ramach projektu wybrani zostali laureaci z trzech Lokalnych Grup Działania:

 • LGD Leśna Kraina Górnego Śląska;

 • LGD Brynica to nie granica;

 • LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice .


20 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Marka Lokalna” w Restauracji w Starym Młynie w Zbrosławicach, na której laureatom zostały wręczone statuetki oraz certyfikaty.


Zdjęcie przedstawia statuetki ,,Marka Lokalna"
Zdjęcie przedstawia osoby wyróżnione statuetką ,,Marka Lokalna".
Zdjęcie przedstawia Certyfikat ,,Marka Lokalna"
Zdjęcie przedstawia mężczyznę w maseczce.Zdjęcie przedstawia osoby stojące w sali.

W 2020 roku zainicjowany został również międzynarodowy projekt współpracy LGD pn. "Tradycja i nowoczesność Polska Włochy - organizacja wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie działania GAL Ernici Simbriuni z udziałem przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszaru działania LGD Nadarzyn- Raszyn- Michałowice oraz LGD Wszyscy Razem" o wartości 315 tys. zł. Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego aktywnych mieszkańców, rozwój rynków zbytu lokalnych usług i promocja obszaru LSR, w tym Gminy Michałowice.


W terminie 20-26 września 2021 r. zorganizowana została pierwsza wizyta studyjna polskiej grupy do Włoch. W wizycie wzięło udział 12 uczestników. Podczas wizyty odwiedzono teren działania partnerskiej włoskiej LGD Ernici Simburini w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone. Główną bazą noclegową było miasto Fiuggi. Odwiedzono również Altari, Terraciana, Collepardo, Vico nel Lazio.


W trakcie wizyty zaplanowane zostały liczne spotkania z lokalnymi samorządowcami i przedsiębiorcami. Spotkania delegacji Gminy Michałowice, której członkiem była również wójt gminy Małgorzata Pachecka, z władzami włoskich gmin, pozwoliło na określenie możliwości włosko-polskiej współpracy regionalnej w obszarach kultury, współpracy społeczności, turystyki, rynków zbytu produktów regionalnych oraz promocji regionów w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

W 2022 r. na przełomie kwietnia/maja oraz września zaplanowane zostały jeszcze dwie wizyty studyjne z udziałem między innymi mieszkańców z Gminy Michałowice.


Zdjęcie przedstawia osoby rozmawiające przy stole z pieczywem.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice w towarzystwie Zastępcy Wójta Michałowice i innych osób.
Zdjęcie przedstawia panoramę miasta.


Na terenie Gminy realizowany był również projekt pn. "Lider Medialny". Projekt polegał na zrealizowaniu dwóch sesji szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji w social mediach oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów, a także pracowników LGD. Dotacja na ten cel wyniosła 50.000 zł.


Zdjęcie przedstawia wiszący telewizor z hasłem Lider Medialny.
Zdjęcie przedstawia sesję zdjęciową kobiety.
Zdjęcie przedstawia salę z siedzącymi ludźmi przy stole.