REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINY


W 2021 r. Rada Gminy Michałowice podjęła 102 uchwały. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu spraw oświatowych, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska.


Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów, były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej czy ustalania wartości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r. Spora część uchwał odnosiła się także do spraw organizacyjnych i ustrojowych.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy