SAMORZĄD GMINY MICHAŁOWiceWŁADZE GMINY MICHAŁOWICE


Wójt Gminy Michałowice.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Zastępca Wójta Gminy Michałowice.

Anna
Fabisiak

Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Sekretarz Gminy Michałowice.

Wojciech Grzeniewski

Sekretarz Gminy Michałowice

Skarbnik Gminy Michałowice.

Anna Jankowska

Skarbnik Gminy MichałowiceUrząd Gminy Michałowice


Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice


Sekretariat:


tel.: +48 22 350 91 91

fax: +48 22 350 91 01

sekretariat@michalowice.pl


Poniedziałek: 9:00-18:00

Wtorek: 8:00-17:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-14:00RADA GMINY MICHAŁOWICE

Rada Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady Gminy:Beata RycerskaWiceprzewodniczący Rady Gminy:Edward Kozłowski


Maciej Polarczyk

Pozostali członkowie Rady Gminy:Elżbieta Biczyk


Marek Biskot


Magdalena Bronisz


Joanna Chilarska


Jarosław Hirny-Budka


Anna Kamińska


Paweł Kordys


Joanna Kowalczyk


Adriana Król-Popiel


Agnieszka Paradowska


Katarzyna Parzyńska


Anna WyszomirskaDziałalność Rady Gminy Michałowice w 2021 r.

102

podjęte uchwały


4

interpelacje

16

zapytań zgłoszonych

do Wójta GminyMŁODZIEŻOWA RADA GMINY MICHAŁOWICE


Zdjęcie przedstawia kobietę prowadzącą wykład.
Zdjęcie przedstawia kobietę przekazująca teczkę.
Zdjęcie przedstawia młodzież siedzącą w ławkach.

Wśród działań podjętych przez Młodzieżową Radę Gminy Michałowice II kadencji w 2021 r. wymienić można:

 • Spotkania pn. zostań Mistrzem słowa - wraz z Urzędem Gminy zorganizowany został cykl warsztatów dla młodzieży umożliwiających kształcenie umiejętności językowych (luty - maj 2021 r.);

 • Kształtowanie proekologicznych postaw tj.

a) opracowanie Dziesięć Kroków - inspiracji dla młodzieży, o tym jak być Eko, które zostały zamieszone na serwisie facebook i stronie MRG (kwiecień 2021 r.);

b) włączenie się MRG w akcję sołectwa Reguły i osiedla Michałowice pn. „Sianie trawy nad Raszynka, wzdłuż nowopowstałej ścieżki rowerowej” (maj 2021 r.);

c) przygotowanie filmu dotyczącego ochrony klimatu przez przewodniczącego MRG II kadencji oraz jego prezentacja uczniom w gminnych szkołach podczas lekcji (czerwiec 2021 r.);

 • Przedstawienie propozycji zajęć w czasie półkolonii organizowanych przez GOPS (kwiecień 2021 r.);

 • Włączenie się w prace nad dokumentem Strategii rozwoju gminy - uczestnictwo w warsztatach, wypracowywanie mocnych i słabych strony gminy Michałowice (maj 2021 r.);

 • Otwarcie boiska w Komorowie - współorganizowany z Urzędem Gminy turniej open szóstek piłkarskich (czerwiec 2021 r.);

 • Debatę o zdalnym nauczaniu - wspólna dyskusja młodzieży o tym jak oceniają zdalne nauczanie, jaki wpływ na ich życie miał ten sposób nauki i z jakimi problemami musieli się mierzyć (czerwiec 2021 r.);

 • Uczestnictwo przedstawicieli MRG w pracach komisji stypendialnej dotyczącej stypendiów artystycznych i edukacyjnych (współpraca z CUW - czerwiec 2021 r.);

 • Debatę na temat kierunków zmian w oświacie, o tym jaka powinna być współczesna szkoła - wspólna dyskusja z młodzieżą, rodzicami, ekspertami i pedagogami realizowana wraz z Wójt Gminy Michałowice (wrzesień 2021);

 • Debatę o problemach młodzieży - przewodniczący Rady przeprowadził w gminnych szkołach ankietę dotyczącą diagnozy problemów. Następnie wraz z ekspertami została przeprowadzona debata o problemach młodzieży (październik 2021 r.).

Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących na krzesłach w sali.
Zdjęcie przedstawia kobietę mówiącą przez mikrofon.
Zdjęcie przedstawia młodzież siedzącą na krzesłach.

Przewodniczący mrg:Mateusz PietrzakWiceprzewodniczący mrg:Wiktoria Ciechomska


Julia Michewicz


Jan Pędzichopiekun mrg:Katarzyna Łopata

Pozostali członkowie MRG:Aleksandra Robak

Helena Bukowska

Jan Dudek

Aleksandra Kucińska

Margo Pastuzak

Aleks Pikiołek

Kajetan Ruszkowski

Gabriela Warachowska

Franciszek Bielecki

Agnieszka Charmuszko

Antoni Krzyżański

Zuzanna Szczepanowska

Zuzanna Zawiślak


Gmina w rankingachperły samorządu 2021Wyróżnienie w konkursie ,,Perły samorządu 2021".

Już po raz piąty Dziennik Gazeta Prawna wraz z Miastem Gdynia zorganizowały kongres „Perły samorządu”. Tegoroczna edycja odbyła się w formule online. W tym prestiżowym rankingu w kategorii gmin wiejskich powyżej 5 tys. mieszkańców Gmina Michałowice zajęła II miejsce, awansując tym samym o cztery miejsca w stosunku do roku poprzedniego.

Kondycję Gminy Michałowice oceniła firma konsultingowa PwC (PricewaterhouseCoopers). Miejsce na podium przyznano oceniając:

 • Sytuację finansową gminy w latach 2019 i 2020 (dochody gminy, zadłużenie gminy, zdolność kredytową, wpływy podatkowe oraz środki pozyskane z funduszy zewnętrznych);

 • Edukację (m.in. wyniki egzaminacyjne ósmoklasistów i maturzystów, ponadprogramowe zajęcia w szkołach, a także działania gminy, poza tymi finansowanymi z budżetu państwa, na rzecz wsparcia nauki zdalnej oraz wdrażania innowacyjnych projektów edukacyjnych w placówkach);

 • Działania gmin na rzecz ochrony środowiska, w tym zasady odbioru odpadów oraz kroki podjęte w kierunku poprawy jakości powietrza;

 • Działania gminy w 2020 r. na rzecz społeczności lokalnej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy każdego dnia pracują na ten sukces oraz Wam, czyli Mieszkańcom Gminy Michałowice - bo to nagroda dla Państwa. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tych wszystkich laurów - Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.RANKING „MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS”Wyróżnienie w konkursie ,,Miejsca edukacyjnych szans".

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Michałowice mają największe szanse edukacyjne w Polsce - to informacje z najnowszego rankingu magazynu „Wspólnota”.

Ranking „Miejsca edukacyjnych szans” tworzony jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i Fundacje Naukową Evidence Institute. Gmina Michałowice, w kategorii gmin wiejskich, uplasowała się na I miejscu rankingu.

Ranking wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na samorządach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny [Wspólnota].

Dyplomy trafiły w ręce dyrektorów szkół i przedszkoli w trakcie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice II kadencji. Tego dnia radni otrzymali od Małgorzaty Pacheckiej, Wójt Gminy Michałowice, zaświadczenia o wyborze do MRG. Sesja odbyła się ona po raz pierwszy stacjonarnie. Dotąd, od wyborów w listopadzie 2020 r., młodzi radni spotykali się tylko zdalnie.

To oczywiste, że jestem dumna z tej nagrody, bo jest ona zasłużonym docenieniem pracy jaką samorząd wkłada w oświatę w naszej gminie. Dokładamy starań, aby dzieci miały zapewniony jak najwyższy poziom kształcenia na każdym etapie ich edukacji. Czy to ostatnie słowo, które powiedzieliśmy w kwestii edukacji? Z całą pewnością nie. Będziemy dążyć do tego, aby edukacja w Gminie Michałowice zawsze była jak najlepsza. Dlatego, jako organ prowadzący, zapewniamy dyrektorom i nauczycielom dostęp do nowoczesnych technologii oraz do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Polski, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach i stali się w nich ekspertami praktykami. Dyrektorów i nauczycieli zachęcam do korzystania ze stwarzanych przez organ prowadzący (gminę) możliwości Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.

Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice ściskającą dłoń innej kobiety.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice w gronie nauczycieli i młodzieży z dyplomami.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice.Ranking Gmin Województwa MazowieckiegoZdjęcie przedstawia dyplom za I miejsce w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021.

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego tworzony przy udziale Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Prof. Jerzego Regulskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Powstał w celu wyłonienia a przede wszystkim promowania gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno- gospodarczego.

W klasyfikacji ocenie poddane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego oprócz miast na prawach powiatu. Formuła rankingu pozwala na porównywanie poziomu gmin o podobnym potencjale.

Metodologię oceny rankingu oparto na 16 wskaźnikach wybranych pod kątem potencjału społeczno-gospodarczego danej gminy.

Gmina Michałowice zajęła pierwsze miejsce w kategorii gminą wiejskich, a także została Liderem powiatu pruszkowskiego tego rankingu.

Podczas gali, która odbyła się 7 grudnia w Warszawie, organizatorzy wręczyli nagrody przedstawicielom najlepszych gmin. W imieniu Gminy Michałowice statuetkę odebrała Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.

Tempo rozwoju Mazowsza wyznacza Warszawa, ale dzięki formule rankingu my możemy porównywać się z gminami podobnymi do nas. Dzięki takim wydarzeniom widzimy naszą sprawczość - nasze działania przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców w całej gminie. Takie nagrody są bardzo ważne zarówno dla samorządowców, jak i dla zwykłych mieszkańców naszych gmin stwierdziła Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice. - Cieszę się z przyznanej nagrody, a jeszcze bardziej z tego, że mieszkamy w gminie o dobrej jakości życia - dodała.rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”Wyróżnienie w Rankingu ,,Gmina dobra do życia" 2021,

Ranking powstał dzięki badaniom jakości życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został pod kierunkiem prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Praca niezależnych naukowców daje gwarancję odpowiednio dobranych wskaźników i wysokiego poziomu merytorycznego badania.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostęp do środowiska naturalnego (zieleni), dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Gmina Michałowice zajęła 2 miejsce w Polsce wśród wszystkich gmin i 2 miejsce wśród gmin wiejskich o charakterze podmiejskim.

Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie nagród wyróżnionym samorządom odbyło się 4 listopada 2021 r. w siedzibie serwisu Samorządowego PAP.

Dziękuję za to wyróżnienie i za przygotowanie tego rankingu panu profesorowi Śleszyńskiemu. Cieszę się, że uwzględniono w nim wskaźniki ważne dla naszych mieszkańców, takie jak te dotyczące środowiska naturalnego czy uwarunkowań społecznych. Po tym etapie, kiedy budowaliśmy wodociągi, zaczynamy skupiać się na aktywności i infrastrukturze społecznej. To świadczy o tym, że tak buduje się dobrostan. Bardzo dziękuję urzędnikom, samorządowcom i mieszkańcom, bo nie ukrywajmy, że pracowaliśmy na ten wynik wspólnie przez ostatnie 30 lat! – mówiła Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice podczas ceremonii wręczenia nagród.

Zdjęcie przedstawia osoby stojące na scenie trzymające w ręku wyróżnienia.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice mówiącą przez mikrofon.
Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice w towarzystwie innych wyróżnionych..Ranking Finansowy Samorządu TerytorialnegoRanking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020.

Ranking przygotowano w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. Wynik jest pochodną siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ranking zorganizowany został przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gmina Michałowice zajęła w nim 9 miejsce w grupie 1533 gmin wiejskich. Oznacza to, że Gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w kraju w zakresie zarządzania finansami. Co więcej, była jedyną gminą z Mazowsza, która znalazła się w ścisłej czołówce.Ranking Samorządów RzeczpospolitejZdjęcie przedstawia Polske na czarnym tle.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa” (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagę zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego), jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii „trwałość środowiskowa” (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładziono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy wykazują się tu choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Wysokie miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to ogromne wyróżnienie i skuteczna motywacja do dalszego rozwijania Gminy Michałowice w kolejnych latach. Gmina zajęła 10 miejsce na 1523 gminy wiejskie. Wysoka lokata Gminy Michałowice oznacza, że wciąż jesteśmy liderem w prowadzeniu lokalnej polityki, gdyż ranking ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję gmin w wielu obszarach.