budżet obywatelski, FUNDUSZ SOŁECKI I OSIEDLOWY


budżet obywatelskiBudżet obywatelski Gminy Michałowice - grafika

W 2021 roku ruszył pierwszy Budżet Obywatelski w Gminie Michałowice. Łącznie złożonych zostało 26 projektów, w tym 21 infrastrukturalnych. Pozytywną ocenę merytoryczno-prawną otrzymało 8 projektów, które w okresie 24 września-8 października 2021 zostały poddane głosowaniu. Wszystkie z projektów uzyskały wymaganą liczbę głosów (minimum 35) i zostały skierowane do realizacji z budżetu gminy 2022. Łączna wartość projektów wynosi 361.659,60 zł.


pula środków budżetu obywatelskiego w 2021 r.:

500 00026

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

8

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

8

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


397

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

377

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

20

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego


Projekty poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

Zdjęcie przedstawia zajęcie w sali z języka włoskiego dla poczatkujących.
Zdjęcie przedstawia osobę prowadząca zajęcie z języka włoskiego.
Zdjęcie przedstawia mobilny punkt na elektroodpady - zdjęcie nr 2.
Michałowickie wieczory muzyczne
Zdjęcie przedstawia mężczyznę grającego na bębnach.
Zdjęcie przedstawia kobietę i dzieci grających na bębnach.
Koperta życia
Karta ICEfundusz sołecki i osiedlowyWydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2021 r.:

772 152

+11,92%

do roku 2020Podobnie jak w roku 2020, ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19, realizacja funduszu sołeckiego była dość ograniczona, szczególnie w pierwszym półroczu 2021 r. Zaplanowane przedsięwzięcia musiały być realizowane przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Początkowo zajęcia mogły być realizowane jedynie na świeżym powietrzu, a z czasem w świetlicach, jednak w grupach o ograniczonej ilości osób. Mimo wielu przeciwności, fundusz sołecki w Gminie Michałowice udało się zrealizować na poziomie 89,55%, a fundusz osiedlowy na poziomie 87,73%. Ogółem wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w Gminie Michałowice w 2021 r. wyniosło 89,03%.

Wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2021 r.REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO I OSIEDLOWEGOSołectwo Reguły


Sołectwo Pęcice


Sołectwo Nowa Wieś


Sołectwo Suchy Las


Sołectwo Komorów


Sołectwo Sokołów


Sołectwo Michałowice


Sołectwo Opacz Mała


Sołectwo Opacz-Kolonia


Sołectwo Pęcice Małe

Zdjęcie przedstawia dzieci z kobietą w stroju Indianki.
Zdjęcie przedstawia zabawę dzieci z chustą animacyjną.
Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na boisku.
Zdjęcie przedstawia dzieci puszczające bańki mydlane na pikniku.


Osiedle Granica


Osiedle Komorów


Osiedle Michałowice


Zdjęcie przedstawia występ kapeli góralskiej - zdjęcie nr 1.
Zdjęcie przedstawia występ kapeli góralskiej - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie przedstawia występ kapeli góralskiej - zdjęcie nr 3.