KARTA seniora
Grafika przedstawia Logo Karta SenioraProgram jest elementem realizowanej przez Gminę Polityki Społecznej. Na mocy Uchwały Nr XXXIV/431/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. Gmina Michałowice przystąpiła do Programu gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice.


Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one honorowane. Takich punktów na terenie całej Polski jest już ponad 2.500.
Do otrzymania bezpłatnej Karty seniora uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Michałowice, który SKOŃCZYŁ 60 LAT

Grafika przedstawia logo GOPS Michałowice - grafikę rodziny z napisem "GOPS Gminy Michałowice"

Ogólnopolską Kartę Seniora w edycji lokalnej
z herbem Gminy Michałowice można odebrać:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice


w następujących godzinach:


poniedziałek 9.00-17.00

wtorek- piątek 8.00-16.00

w parterze w pokoju nr 7


Wniosek o wydanie karty dostępny jest do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.18

Liczba wydanych kart

w 2021 r.

286

Liczba wydanych kart ogółem

2 500

Liczba punktów honorujących Ogólnopolską Kartę SenioraKORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY seniora

Zniżki w ponad 2.500 punktach na terenie całej Polski (m.in. uzdrowiska, sanatoria, punkty urody czy lokale gastronomiczne).

Aktywizacja oraz edukacja seniorów z zakresu zdrowia, praw, ekonomii i bezpieczeństwa.


Zniżki przy okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora sięgają do 50%, a oszczędność na wyjeździe to nawet do 300 zł.