SUKCESY UCZNIÓW


STYPENDIUM WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHW 2021 r. po raz kolejny zostały przyznane Stypendia Wójta Gminy Michałowice dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendium mógł otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Michałowice, posiadający szczególne osiągnięcia edukacyjne lub posiadający wybitne osiągnięcia artystyczne. Stypendium ma charakter jednorazowy i wynosi od 1.000 do 1.500 zł w zależności od osiągniętych wyników.

W 2021 r. przyznano 3 stypendia na łączną kwotę 4.500 zł.Konkursy i sukcesy szkolne w 2021 r.Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół jest rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach. W roku szkolnym 2020/2021 za względu na nauczanie zdalne i fizyczną nieobecność uczniów w szkołach, uczestnictwo w konkursach i ich organizacja było zdecydowanie utrudnione. Jednak pomimo tych przeszkód, przy wsparciu nauczycieli, uczniowie szkół naszej gminy podejmowali rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach.

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

22

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021

3

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021

13

Liczba wyróżnień zdobytych przez uczniów SP w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021

Osiągnięcia szkolne w 2021 r.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

6

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSO w Komorowie w roku szkolnym 2020/2021

4

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSO w Komorowie w roku szkolnym 2020/2021

2

Liczba uczniów ZSO w Komorowie, którzy zajęli miejsca w "pierwszej piątce" w konkursach w roku szkolnym 2020/2021

Osiągnięcia szkolne w 2021 r.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

24

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2020/2021

17

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2020/2021

6

Liczba wyróżnień zdobytych przez uczniów ZSP w Nowej Wsi w roku szkolnym 2020/2021

Osiągnięcia szkolne w 2021 r.