Egzaminy W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego;

  • matematyki;

  • języka obcego nowożytnego.


73%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021


70%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021


88%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w Michałowicach w roku szkolnym 2020/2021


Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli wysokie wyniki. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie poszczególnych szkół uzyskali dużo wyższe wyniki niż średnie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.EGZAMIN MATURALNYDo egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci szkół ponadpodstawowych. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej. Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego od 2020 r. nie zdają części ustnej tak jak w poprzednich latach.


66%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2020/2021

68%

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2020/2021

89%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2020/2021

72%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2020/2021


Zdjęcie przedstawia salę z maturzystami piszącymi egzamin.

W roku 2021 do egzaminu maturalnego przystąpiło 32 uczniów liceum ogólnokształcącego, 31 z nich zdało maturę.

W 2021 roku jeden uczeń LO zdawał egzamin maturalny z języka francuskiego, jako obowiązkowy język obcy nowożytny, pozostali uczniowie wybrali język angielski.

Jako dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano geografię, biologię oraz fizykę (oprócz rozszerzeń z przedmiotów obowiązkowych).


Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r.