DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH


Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH W roku szkolnym 2020/2021 R.:

7 562 560

-1,1%

do roku 2020


7 562 560,66

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli i żłobków ogółem w 2021 roku


6 928 920,66

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli w 2021 roku

633 640,00

Wartość dotacji przekazanej dla niepublicznych żłobków w 2021 roku


Kwota dotacji przekazanej w roku 2021 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie
6.928.920,66. W Gminie Michałowice w 2021 r. funkcjonowało 12 przedszkoli niepublicznych oraz w ramach innych form wychowania przedszkolnego - 7 niepublicznych punktów przedszkolnych. Łącznie 505 dzieci korzystało z usług niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Michałowice, w tym 251 dzieci z terenu Gminy Michałowice.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2021 r.


W celu wsparcia mieszkańców i pomocy mamom w powrocie do pracy zawodowej, Gmina Michałowice dotuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na naszym terenie. Dzięki niej rodzice, którzy odprowadzają podatek w Gminie Michałowice, ponoszą opłatę za żłobek w wysokości jedynie 500 zł. Dotacja przekazywana jest przez 12 miesięcy (od września do sierpnia). Kwota dotacji przekazanej w roku 2021 dla niepublicznych żłobków wyniosła łącznie 633.640,00 zł.Dotacje dla żłobków niepublicznych w 2021 r.