EDUKACJA
BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

74,23%


+5,80 pp.
do roku 202013 416

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 959

Subwencja oświatowa
na ucznia

3 457

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Michałowice w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

47 898 608

+4,69%

do roku 2020